top of page

List of our Godfathers

Preet Modi

Prosenjit Bagchi

Rohit Khanna

Rutwij Zadpe

Sagar Patel

Sai Bhargava

Sainath Jadhav

Samarth Mediratta

Sanjana Shivanand

Saurav Maheshkar
Praveen Simpi
Manish Kumar
Suyash Shukla
Spandan Pal
Narendra Skapashi
Anshuman S 

Sindhoor Varma

Sruthi Praveen Geetha

Subham Sarkar

Sudarshan Krishnan

Sujal Kini

Sumit Shetty

Tanu Mundra

Tushar Dadlani

Vanadevan Rajan

Vishwesh Jirgale

Yashika Bhootra
Priya Srinivasan
Mukund Sharma
Sandeep Varma
Balvinder Singh Nanda
Nishaj    

Abhishek Chakravorty

Aditya Khurana

Aditya Verma

Amit Sethi

Amit Sharma

Anuj Tyagi

Anurag Dixit

Anurag Singh

Apurva Abhyankar

Arnab Dey

Arpan Maitra

AGT

Adi94

CV Aravind

Debasmita Kumar

Deval Patel

Diljeet Narwal
Dinesh Majhi  

Dinesh Rajagiri

Divye Walwani

Kartheek Kanumuru

Kshitij Sinha

Kushal Chhabria

Manotapa Bhaumik

NJ (Nitin)

Nikhil Okhade

Nimish Sogani

Pavan Kumar

Piu Chatterjee
Parth Parmnar
Tanmay Kamble
Charu Agarwal
Avinesh Sundar
Chandrakanth Gatti
Vrunda Desai

You can become a Godfather too. Click here for more info.

bottom of page